fbpx

Küçük ya da orta ölçekli işletmelerin dikkat etmesi gereken unsurların başında ofis gelir. Fikirsel üretimlerin yapıldığı ofisler, yönetim bağlamında da merkezi bir önem taşır. Alınan kararlar, yapılan toplantılar, üretilen fikirler ve yaratılan nesnelerin tamamı ofis içerisindedir. Ofisin konumu ve tasarımı atmosferi de belirler, yaşanılan atmosfer de üretimi etkiler.

Yakın geçmişe kadar başlıktaki gibi bir karşılaşmaya ihtiyaç yoktu belki de. Büyük şehirlerin belirli alanlarında kurulmuş iş merkezleri ve plazalar, ofis tutmak için yegâne ortamlardı. Ancak devir değişti, ortaya coworking space ya da paylaşımlı ofis gibi kavramlarla açıklanan çalışma prensibi çıktı. Haliyle de işletmelerin önünde iki seçenek oluştu: ya klasikten vazgeçmeyin plazaların birinde ofis tutulacak ya da paylaşımlı alanların içerisinde bir oda edinilecek.

Klasik Tarzdaki Ofisler

Klasik tarzdaki, bilinen haliyle ofislerin tasarımı ya da konumu bir yana bırakılırsa temel mantalitesi, sürecin merkezi yönetimidir. Planlamadan üretime, pazarlamadan satışa kadar sürecin tamamı ofiste, içe dönük şekilde gerçekleşir. İşletmenin içindeki departmanlar farklı bölgelere konumlandırılabilir ancak burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, içe dönüklüktür.

Aslında herkesin bildiği bu ofis tipi hakkında sözünü edebileceğimiz bir farklılık yoktur. Birçok avantaj barındıran klasik ofislerin olumlu yönleri, şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürecin tamamına olan hakimiyet maksimum seviyededir.
 • İçe dönük olunduğundan denetim de üst noktaya çıkar.
 • Departmanlar arası etkileşim ortak zamanda ve ortak mekandadır.
 • Odaklanma problemi yaşanmaz, geleneksel hale gelmiş çalışma prensipleri güdülür.
 • Sosyalleşme çalışmalarının tamamı işletme içi tarzdadır. Bu da çalışanların etkileşimini sağlar.

Görüldüğü üzere klasik tarzdaki ofislerin içe dönüklüğü, birçok yönden olumlanabilir. Ancak objektif bir değerlendirme yapabilmek için klasik ofislerin dezavantajlarından da bahsedilmelidir.

 • Dışa dönük etkinlikler gerçekleştirilmez. Atmosfer değişikliğine gitmek zorlaşır.
 • Mesai saatleri ile sınırlandırılmış çalışma düzeni, mesai sonrasında tamamen karşıt bir duruma dönüşür.
 • Oluşan resmi ortam çalışan psikolojisinde yararlı sonuçlar doğurmayabilir.
 • Farklılıkların gözlemlenmesi mümkün değildir. En optimist bakış açısıyla değerlendirilirse farklılıkların gözlemlenme ihtimali düşüktür.
 • Tek yönlü denetim ve klasik bürokrasi üretimi negatif yönde etkileyecektir.

Coworking Alanlarındaki Ofisler

Yeni nesil çalışma düzeninin bir parçası olan coworking alanları, temelde üç farklı şekilde yürütülür. Ortak çalışma alanlarında yer alan ofis kısımlarının dışında “gezgin” adı verilen bireysel çalışmalar ve “sabit masa” adı verilen ortamlar görülür. Ortak çalışma alanlarında freelance çalışanların dışında küçük ölçekli işletmelerin ofisleri ya da büyük markaların çeşitli departmanları da yer alabilir.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin hemen hepsinde coworking alanları bulunur. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve daha birçok şehirde yer alan paylaşımlı ofis alanları, bazı açılardan bir hayli avantajlı kabul edilir. Coworking alanlarında ofis tutmanın avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 • Networking imkânı geniştir, farklı işletme ve kişilerle etkileşim kurulabilir.
 • Sağlanan pozitif atmosfer doğrultusunda mesai kavramları da ortadan kalkar, verim artar.
 • Bürokrasinin terk edilmesi özellikle sinerjinin yaratılmasında önemlidir, bu şekilde bağlılık sağlanır.
 • Sosyalleşme olanakları hiç olmadığı kadar zenginleşir.
 • Düzenlenen etkinlikler ile hem sektörel derinlik hem de bilinirlik artırılabilir.

Coworking alanlarında tutulan ofislerin avantajları bunlarla sınırlı olmasa da yukarıdaki gibi özetlenebilir. Ancak her şeyde olduğu gibi paylaşımlı ofislerde de bazı dezavantajlardan bahsedilebilir.

 • Freelance çalışma modeli ile mesailere sadık kalınmayabilir. Bu durum iyi yönetilmezse verimlilik azalabilir.
 • Resmilikten uzak çalışma ilişkilerinde çalışan – yönetici ayrımı belirgin olmaktan çıkar.
 • Klasik ofislerin işletme içi özgürlüğü, yerini coworking alan kurallarına bırakır.
 • Bazı coworking alanları ofis tasarımını sabit kılar.
 • Sektörel ilişkiler çalışanları da yöneticileri de “sürekli kıyas yapma” davranışına iter.
Secured By miniOrange