fbpx

Pazarlamanın her alanında ve reklamcılığın büyük bir bölümünde hedef kitle, kilit öneme sahiptir. Oluşturulacak stratejiler ve yapılacak planlamalarda hedef kitle analizine de büyük yer verilmelidir. Yapılan en büyük yanlışlık markanın “tüm insanlığı” hedef almasıdır. Böyle bir hedef hem imkansızdır hem de gerçek dışıdır. Ayrıca böylesi mümkün olmayan planlamalar alınabilecek verimi de minimize edecektir. Öyleyse hedef kitle nasıl belirlenmelidir?

İlk Adım Yaş Grubu / Jenerasyon

Hedef kitle analizlerinin oluşumundaki ilk durak yaş grubu ya da jenerasyon, nesil olarak açıklanır. Geçmiş yıllardaki nesil aralıkları yıldan yıla daralmaya gider. Yani geçmişte iki nesil arasındaki aralık 20 yıl gibi bir süre olarak kabul edilirken günümüzdeki nesiller, en fazla 5 yıl içerisinde değişiklik gösterir.

Hedef kitlenin yaş grubuna uygun içerikler oluşturmak verimlilik yolundaki başat faktörlerden bir tanesidir. Ürün ya da hizmetin biçimsel özelliklerinden dolaşıma sokulmasının yöntemlerine kadar her aşama, hedef kitlenin jenerasyonuna bağlıdır.

Diğer Faktör Coğrafya

Her girişimci ya da her şirket bir an önce global pazara giriş yapmak ister. Bu nedenle de yalnızca Türkiye yeterli görülmez; kimi zaman Avrupa ve bazen de ABD’ye açılmanın yolları aranır. Ancak tıpkı yaş grubu sınırlandırmasında olduğu gibi coğrafyada da gerçekçi, mantıklı ve makul bir çerçeve çizilmelidir.

Yapılacak coğrafya seçiminde değerlendirmeye alacağınız kriterler hem şirketinize hem de sektörünüze bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu bağlamda da profesyonel bir süreç işletmeli ve geniş coğrafyalara yayılma hedeflerinizi rasyonel verilere dayandırmaya çalışmalısınız.

Gelir Düzeylendirmesi de Önemli

Ülke ya da bölge fark etmeksizin insanlığın gelir düzeyleri oldukça geniş bir skalada listelenebilir. Düşük ekonomik seviyeden yüksek ekonomik seviyeye kadar çeşitli sınıflandırmalar yapmak mümkündür. Hatta ekonomik verilerin tek başına değerlendirilmesi gibi sosyo-ekonomik ya da sosyo-kültürel analizler de yapılabilir.

Yapacağınız gelir düzeylendirmesi ürün ya da hizmet kalitenizin ve fiyat/ücret aralığınızın belirlenmesinde de en önemli kriterler arasında olacaktır. Ürün ya da hizmetlerin kalitesi ve fiyatı, hedef kitle için ulaşılabilir olmalıdır.

Uzmanlık Seviyesi ya da Eğitim Düzeyi

Bir diğer düzeylendirme de eğitim ya da uzmanlık derecesi ile ilişkilidir. Herhangi bir konuda ve herhangi bir sektörde uzman olan kişileri hedef kitle olarak alabileceğiniz gibi amatörleri de çerçeveleyebilirsiniz. Bununla birlikte eğitim durumunda da lise, üniversite, lisansüstü eğitim gibi farklı derecelendirmelere giderek hem biçimsel planlamalarınızı hem de içerik dilinizi sınırlandırabilirsiniz. Bu sınırlandırmalar, niş becerilerin yansıtılmasında da önemli olacaktır.

Hedef Kitle Oluşumundaki Diğer Başlıklar

Hedef kitle analizlerindeki temel yargılar da stratejiniz için yarar sağlayabilir. Yaş grubu, coğrafya bilgisi, gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi tüm kriterler hedef kitleyi belirgin hale getirecektir. Ancak hedef kitle analizinde farklı tanımlamalara da gidilebilir.

Hedef kitle oluştururken bireysel bağlamdan uzaklaşıp toplumsal alanı da analizinize dahil edebilirsiniz. Sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli ortaklaşmalar, ulusal ya da uluslararası örgütler, sektörel rakipler ve bunlar gibi sayısız sınırlandırma da hedef kitle oluşturmada işinizi kolaylaştırabilir.

Yapılacak etnografik çalışmalar da pazarlamanın her alanında kullanılabilir. Örneğin; ailenin rol model olarak alınması özellikle z kuşağı için genel geçer yargılardan bir tanesidir. Bu ve bunun gibi yargıların doğru bir şekilde analiz edilmesi de tavsiye edilir. Son olarak medeni durumun da hedef kitle analizlerinde hatırı sayılır bir yere sahip olduğu hatırlatılabilir. Hedef kitlenin medeni hali, davranışsal biçimlerini de büyük ölçüde etkilemekte ve dönüştürmektedir.

Secured By miniOrange